BRØRUP TRAKTOR- OG MASKINCENTER

Stenbro Allé 10, 6650 Brørup

salg@btcm.dk

10 medarbejdere

MED KEYBALANCE GÅR ALLE ARBEJDSOPGAVER LANGT HURTIGERE

”Det var med spænding, men også med en vis skepsis, at vi i 2009 besluttede at skifte vores gamle økonomisystem ud til fordel for KeyBalance fra Atomic Software. Men alt er gået over forventning. Vi har fået et system med rigtig mange muligheder, som er tilpasset vores behov. Det har virkelig lettet hverdagen for os alle. Ikke kun på kontoret, men også på lageret og på værkstedet.” Det fortæller Svend Aage Jensen, der er medejer af Brørup Traktor- & Maskincenter, som importerer, forhandler og servicerer flere af de kendte landbrugsmaskiner på markedet. Kunderne er først og fremmest landbrug, maskinstationer og kommuner i Danmark, men man har også et stigende antal kunder i Norge og Sverige og i de

baltiske lande.

 

GOD SERVICE FRA ATOMIC

“Servicen fra Atomic har også været en positiv oplevelse. Vores tidligere leverandør var betydeligt større end Atomic, men alligevel er Atomics service både bedre og billigere. Før kunne det tage flere dage at få hjælp til at løse et problem. Nu går det langt hurtigere, og nogle gange sker det endda med det samme, fordi Atomics folk kan gå ind i vores system over nettet. Så man mærker tydeligt, at de lever af at behandle kunderne ordentligt, ligesom vi selv gør det.”

 

FIK GRØNT LYS FRA BRANCHEFORENINGEN

“Da vi valgte KeyBalance som maskinforretningens nye økonomisystem, så skyldtes det to ting: Det gamle system var dyrt i drift og dyrt at opgradere. Så da jeg fik et salgsbrev fra Atomic med et tilbud på KeyBalance, så kontaktede jeg vores brancheforening, Dansk Maskinforhandlerforening, for at høre, hvad de mente om det. Og de gav grønt lys til systemet.”

 

“Skiftet til KeyBalance betød også, at man skulle overføre en masse data fra det gamle system. Men det skete uden problemer, og det samme gjaldt oplæringen i det nye system”, fortæller Svend Aage Jensen og fortsætter: ”Vi skulle overføre data om både kunder, lager og faktura og så videre, men det gik helt smertefrit, og det var overstået på et par timer med hjælp fra Atomic, der klarede det hjemmefra.

 

Brugervenligheden er langt bedre end det gamle system, og det giver Svend Aage Jensen dette eksempel på: ”Når vi i KeyBalance skal skifte fra én funktion til en anden, så kræver det kun to hurtige klik. I modsætning til det gamle system, hvor

man først skulle helt ud af én funktion og derefter starte forfra med den næste.’’

 

 

POSITIV UDVIKLING

Brørup Traktor- & Maskincenter er således en virksomhed der, på trods af krisen, har en stabil vækst og en sund økonomi, og som løbende udvider produktsortimentet med nye typer maskiner. Som et led i denne positive udvikling investerede man i 2009 i et nyt økonomisystem, KeyBalance fra Atomic Software.

 

”KeyBalance dækker alle vores daglige administrative opgaver omkring kunder, salg, indkøb, regnskab, ordrer, service og så videre. Men derudover har Atomic Software også leveret en række specialmoduler til de specialiserede arbejdsopgaver, som man har i en maskinforretning som vores.” Blandt de specialfunktioner i KeyBalance, som man lægger særlig vægt på, nævner Svend Aage Jensen:

  • En salgsordre til en kunde automatisk kan generere en tilsvarende indkøbsordre til leverandøren.

  • Man kan gemme alle servicerapporter i pdf-format under varenummeret.

  • Et modul til at planlægge arbejdsopgaverne på værkstedet og udskrive arbejdskort med en stregkode for hver opgave. Når servicemekanikeren efterfølgende udfører en reparationsordre, registreres forbruget af tid og reservedele med stregkodelæser. 

  • Lagerstyringen omfatter også reservedelslagrerne i de to servicebiler.

  • Lagerstyringen og indkøbene tager højde for både mindsteordrer og sæsonsvingninger i forbruget.

  • Faktura til kommunerne sendes elektronisk og med konvertering til EDI-format

  • Der er direkte ordreafgivelse til de vigtigste leverandører i deres eget elektroniske format.

  • Alle monteringsvejledninger og reservedelslister ligger i KeyBalance i pdf-format.

  • Alle indkomne faktura kobles automatisk sammen med den tilsvarende indkøbsordre.

  • Udgående faktura kan sendes til kunderne per e-mail i pdf-format.

 

 “Det er alle funktioner som medarbejderne har stor glæde af i det daglige arbejde”, fortæller Svend Aage Jensen. ”KeyBalance har mange flere funktioner end vores gamle system, men er alligevel både lettere og hurtigere at arbejde med. De daglige rutineopgaver bliver løst væsentligt hurtigere end før, og der er ingen papiropgaver længere”.

 

“Alle medarbejdere i virksomheden har været glade for KeyBalance lige fra den første dag - også lagerfolkene og servicemekanikerne”, understreger Svend Aage Jensen.

KeyBalance er udviklet, programmeret, drevet, serviceret, solgt og implementeret af Atomic Software ApS 

Atomic Software ApS   l   Brudelysvej 21B    l  2880 Bagsværd   l  Tlf. 88 88 78 30 l E-mail: info@keybalance.dk