top of page

Implementering af den digitale bogføringslov er på trapperne

Har du styr på dine deadlines, hvad den nye bogføringslov betyder for din virksomhed og hvordan I kan forberede jer bedst?

Erhvervsstyrelsen har rykket datoen for, hvornår virksomheder skal overholde den nye bogføringslov. Før hed skæringsdatoen 1. januar 2024 – nu hedder den tidligst den 1. juli 2024. Men det er ikke for tidligt at sætte sig ind i den nye lovgivning.

Hvordan bliver du klar med KeyBalance?

Lev op til den nye bogføringslov og få automatiseret jeres processer. Med KeyBalance handler det ikke kun om at overholde de nye lovkrav, men også om at skabe en nemmere og bedre hverdag i jeres virksomhed.


KeyBalance bliver naturligvis klar før den nye bogføringslov træder kraft. De primære tiltag i bogføringsloven bliver understøttet af vores bilagsscan og bankmodul. Vi forventer at give en specifik udmelding før sommeren 2023, hvor I præcist kan se hvad der skal til for, at I overholder den kommende lovændring.

Bogføringsloven

Bogføringsloven bliver implementeret i bider. Den første lovgivning trådte i kraft oktober 2022 og den næste relevante lov kommer sandsynligvis tidligst i juli 2024.Tidsfrister for implementering af digitale bogføringssystemer:


· Oktober 2022: Dokumentation for virksomheders bogføringsprocedurer

Vejledning

· Oktober 2023: Anmeldelsesfrist for digitale systemudbydere

· Januar 2024: Offentliggørelse af godkendte bogføringssystemer

· Tidligst juli 2024: Ikrafttræden af bogføringsloven for virksomheder i

regnskabsklasse B-, C- og D.Et af kravene fra den nye bogføringslov trådte allerede i kraft den 1. oktober 2022. Kravet om beskrivelse af bogføringsprocedurer (paragraf § 6), herunder at udarbejde en procedure for registrering af transaktioner, opbevaring på betryggende vis samt angivelse af en procedureansvarlig. Denne beskrivelse skal seneste være udarbejdet ved næste regnskabsårs start. Hvis virksomhedens regnskabsår følger kalenderåret, skal beskrivelsen derfor senest være klar 1. januar 2023.

Virksomheder med en nettoomsætning, der ikke overstiger 300.000 kr. i to efterfølgende år – og virksomheder, der ikke har pligt til at aflægge årsrapport, er undtaget overstående krav.


Skabelonen kan findes på erhvervsstyrelsens hjemmeside: her


Har du brug for mere informationer om vores moduler?


Følgende krav er indtil videre udmeldt fra Erhvervsstyrelsen:

  • Dokumentation for faktuelle oplysninger i ledelsesberetningen

  • ​Beskrivelser af virksomhedens bogføringsprocedurer

  • Digitalisering af bilag

  • Opbevaring af bilag i mindst 5 år

  • Elektronisk bankafstemning

  • Obligatorisk e-fakturering

  • Beskrivelse af bogføringsprocedurer

  • Data til offentlige myndigheder

  • Krav til IT- og datasikkerhed

Comments


bottom of page