top of page
Skærmbillede 2022-12-08 kl. 11.21.02.png

Bagger låse og alarm

Hos Bagger Låse & Alarm har skiftet til KeyBalance haft stor betydning. Den samlede effekt af effektiviseringerne svarer - efter medejer Thomas Baggers skøn - til mindst to fuldtidsstillinger.
På den måde har virksomheden kunnet vokse uden at ansætte flere medarbejdere.

SPARER TO FULDTIDSSTILLINGER

“Den nye løsning har også givet nogle vigtige strategiske gevinster, ikke mindst i form af et langt bedre overblik", fortæller Thomas Bagger, medejer af Bagger Låse & Alarm.  ”Med den løbende registrering i KeyBalance af alle udgifter, indtægter, ordrer osv., kan jeg nu få rapporter om udviklingen på alle områder, både på min pc og på min iPhone. Alle kan nu løbende følge med i driften på meget tæt hold, f.eks. helt ned på status for hver enkelt ordre.”​


SYNLIGE GEVINSTER

Thomas Baggers beregninger af tidsforbruget på de administrative opgaver før og nu, hvor en masse papirgange er blevet elektroniske, viser store gevinster. Den samlede investering, som ligger på over en million kroner, er tjent ind på de første otte måneder og ikke de første to år som først beregnet. Af de steder hvor skiftet fra papir til it har ført til store tidsbesparelser, nævner Thomas Bagger bl.a ERP-systemets automatiske håndtering af fakturaer.  ”Man sparer tid, papir og porto, og man fakturerer dagligt i stedet for månedligt. Der er færre fejl i fakturaerne og færre klager fra kunderne og likviditeten er forbedret. Hvor det før kostede mindst 80 kroner at behandle en faktura, koster det nu ca. 15 kroner. Et andet område er arbejdsregistreringen, der sker elektronisk. Alt færdigt arbejde indrapporteres med dokumentation for det udførte arbejde, f.eks. fotos. Låsesmedene skal derfor ikke længere ind på kontoret morgen og aften.” FARVEL TIL KASSEKREDITTEN

Det ser betydeligt bedre ud på bundlinien, uden at Thomas Bagger dog vil røbe de præcise tal. Man bruger ikke kassekreditten i samme udstrækning som før, og forventer at kunne fjerne den helt i løbet af to-tre år. 


ERP-LØSNING MED KEYBALANCE BETALT HJEM PÅ 8 MDR.

”Vi har, sammen med KeyBalance og Expandit, gennemført en teknologisk oprustning, der har gjort os førende i branchen og som har givet os så store gevinster, at udgifterne ville være tjent hjem på mindre end to år’’, fortæller Thomas Bagger. Oprustningen er gennemført med vægt på to hoveddele: 


1) KeyBalance som administrative løsning
  • ERP Økonomi: Indkøb, fakturering og ordrer

  • CRM Kundedatabase: Kundestyring og serviceabonnementer

  • HRM & LØN-system: Ferie, løn, vagtplan, uddannelse ogcertificering

  • Projektstyring: Tids- og arbejdsplaner, kørsel, tidsregistrering og materialeforbrug 


2) En decentral løsning med bærbar pc til låsesmedene
  • Direkte udsendelse til pc fra ERP-systemet om dagens ordrer, sagsoplysninger m.m.

  • Direkte registrering i ERP-systemet af tid, kørsel, materialeforbrug, tekniske data osv.

  • Flådestyring med GPS med registrering af kørsel og opholdssted for alle firmabiler.

  • PC’ere til firmaets sælgere med udveksling af data om opgaver og ordrer med KeyBalance.​


’’Med 100% dataintegration mellem de to systemer, har man effektiviseret en lang række tidskrævende og papirbaserede arbejdsopgaver – eller helt afskaffet dem.’’

Ndr. Ringgade 70B, 4200 Slagelse

bottom of page