top of page
Miljo-046.jpg

EDIFACT

Integrationer 

Dansk supermarked, Coop, Silvan, Bygma

EDI-standarder 

OIOUBL, EDIFACT, Peppol 

Automatiseret 

E-faktura, varebestilling, ordre, ordrebekræftelse, dokumenter, følgesedler, prisfiler 

Vi har erfaring med at integrere EDI løsninger til en langrække systemer. Helt basalt er EDI en daglig elektronisk kommunikation mellem systemer baseret på struktureret data. EDI kan omfatte udveksling og håndtering af tusindvis af forretningskritiske dokumenter. 


EDI kan reducere den ellers store udfordring virksomheder står overfor når, der dagligt udveksles PDF, email og andre papirbaserede arbejdsprocesser. Disse processer akkumuleret er ofte tidskrævende og repetitive, og med risiko for udfordringer forbundet med fejlindtastning, manglende eller forsinket dokumenthåndtering, manglende kontrol, tab af forretningskritisk data og dokumenter, hvilket alt andet lige har en negativ effekt på jeres bundlinje. 


Der kan være forskellige brugscases til at opsætte en EDI integration, herunder krav fra samhandelspartnere, myndigheder eller måske blot en mulighed for at automatisere jeres elektroniske kommunikation og dokumenthåndtering af nøgle forretningsprocesser. 


 • Eksempler på forskellige typer af dokumenter/processer: 

 • E-faktura 

 • EAN-faktura 

 • Varebestilling / ordre / ordrebekræftelse 

 • Dokumenter 

 • Følgesedler 

 • Priskatalog (prisfiler) 


Kort fortalt, så hentes dokumenter fra en samhandelspartners ERP-system og bliver oversat til en EDI-standard, som KeyBalance kan forstå. 


Nedenstående er en række eksempler på EDI-standarder: 


 • OIOUBL 

 • EDIFACT 

 • Peppol 


Der ligger en række fordele i at benytte EDI løsninger fra især tætte samhandelspartnere, men også mere generelt. 


Kortsigtede fordele: 


 • Bedre kontrol og administration af tunge arbejdsgange 

 • Ingen manuelt indtastning 

 • Reducering af fejltastninger mv. 

 • Stømlinet styring 

 • Effektiv rapportering 

 • Frigivelse af interne resurser 

 • Mere tid på værdiskabende aktiviteter 


Langsigtede fordele: 


 • Styrket relationer mellem samhandelspartnere 

 • Øget kundetilfredshed Stordriftsfordele grundet automatisering 

 • Forbedret værdikæde 


Omstillingsparathed og øget reaktionsevne med skift i nye tiltag.  Har i yderligere spørgsmål til modulet, er i meget velkomne til at kontakte os, salg@keybalance.dk

bottom of page