system.webServer>
top of page

Har I helt styr på årsafslutningen?


Januar måned er for mange virksomheder en travl måned, hvor det foregående år skal lukkes. Virksomheder kan have forskellige regnskabsperioder, men størstedelen følger regnskabsåret og påbegynder derfor et nyt regnskabsår pr. 1. januar 2023.


Hvad er en årsafslutning?

Årsafslutning - også kaldt regnskabsafslutninger - er, når en virksomheds regnskabsperiode slutter og regnskabet skal opgøres. Det betyder, at virksomheden skal opgøre alle konti og på det grundlag udarbejde et årsregnskab. Resultatet er fra det foregående år bliver til næste regnskabsårs primo.


Hvornår skal man være færdig med sin årsafslutning?

Vi anbefaler, at I går i gang i god tid, så både I og en eventuel revisor har god tid til at gennemgå tallene, inden I skal aflevere jeres regnskab. Som udgangspunkt kan I løbende lave årsafslutninger og afstemme jeres konti, men der er dog en dato for, hvornår I skal overføre jeres ultimo posteringer, som bliver jeres nye primoposteringer for det nye regnskabsår.


6 gode råd til din årsafslutning:

1. Få faktureret alle fakturaer, selvom betalingen først sker i 2023. Indtægten følger fakturadatoen

2. Få bogført alle omkostninger gældende for 2022, selvom de først betales i 2023

3. Få optalt jeres lager

4. Få noteret igangværende arbejde

5. Få styr på alle private udlæg - inklusiv dokumentation.

6. Få afsluttet året korrekt, overført årets resultat og nulstil driften.Huskelisten: Hvad skal jeg huske ved årsafslutning?

Det er individuelt alt efter virksomhedens ydelser og struktur, men følgende punkter vil være relevante at gennemgå for de fleste virksomheder:


  • Indtægter: Alle indtægter skal med. Det betyder, at I skal fakturere alle jeres åbne salg, uanset om det er varer eller ydelser. Her bør I overveje om jeres tilgodehavende stemmer overens med virkeligheden, herunder om I skal afskrive, periodisere eller andet.

  • Lagerbeholdning: Stemmer jeres lagerbeholdning i systemet overens med jeres faktiske lagerbeholdning? Har du spørgsmål til lagerbeholdning, så læs med vores senest udkommede artikel om lageroptælling.

  • Bank: Banken skal altid stemme på krone og ører. Den saldo, som I har i systemet, skal matche det, der står på jeres bankkonto.

  • Løn: Lønafstemning er for det meste en relevant post at gennemgå, inden den nye regnskabsperiode starter.

  • Moms: Momsafstemningen skal stemme, inden der aflægges årsregnskab og momsen skal indberettes.

  • Anlægskartotek: Har I den rigtige værdi på anlæg? Tjek bl.a., at antallet og værdien på jeres anlæg er retvisende og matcher det, der står i jeres system.

  • Gæld: Bogfør indkøb, der er aktuelle for året og sikre jer, at eventuelle skyldige beløb er retvisende. Opgør jeres kort- og langfristede gæld og sikre jer, at poster lander korrekt i balancen.

  • Et regnskab skal altid være et retvisende billede af virksomhedens virkelighed. Det er derfor vigtigt, at man som virksomhed tager stilling til alle regnskabstal og forholder sig til eventuelle afvigelser, tastefejl mv.Årsafslutning i KeyBalance:


Hvad skal jeg gøre 1. januar 2023?

Som udgangspunkt skal du ikke gøre noget udover det sædvanlige. KeyBalance ved, at du er startet på en ny periode - hvis du altså har opsat din regnskabsperiode korrekt.


Hvordan laver jeg årsafslutning i KeyBalance?

I KeyBalance laves en årsafslutning ved at bogføre årets resultat ned i balancen og derved nulstille driften for året.


Dette gøres således:

1. Gå i kørsler -> Finans -> Årsafslutning

2. Bekræft eller vælg regnskabsperiode

3. Gå i bogføring -> Kassekladde -> Bogfør årsafslutning

4. Regnskabsåret er afsluttet.


Hvad skal jeg gøre, når jeg første gang skal lave en årsafslutning i KeyBalance?

For at køre en automatiseret årsafslutning er det vigtigt, at I har sat følgende korrekt op:

De 3 konti, der flytter årets resultat + at I tjekker, at jeres regnskabsperiode står korrekt.


3 Konti: Gå i System -> Opsætning -> Finans, fane 1.

· Resultatkonto: Kontonummer, der benyttes til indeværende års resultat.

· Overført til status: Kontonummer , der bruges til modpostering for driftsresultatet.

· Tab/Vinding: Kontonummer, der bruges til at bogfører årets resultat i balancen.


Regnskabsperiode: Gå i System  -> Opsætning  -> Åben periode, fane 2.

I KeyBalance er det muligt at lave årsafslutninger løbende, så I kan afstemme de enkelte konti. Det betyder, at man sagtens kan lave en årsafslutningskørsel og senere efterpostere. Når I har bogført nye poster i en gammel periode, skal I huske at danne en ny kørsel og bogføre kassekladden.Comments


bottom of page