system.webServer>
top of page

Ny bogføringslov forude – slut med de endeløse ringbind fyldt med bilagEt bredt politisk flertal indgik sidste sommer en aftale om øget revision, der skal styrke indsatsen mod økonomisk bedrageri og bidrage til, at færre virksomheder begår regnskabsfejl eller får fejlangivet deres skat og moms.


Med denne politiske aftale kan vi bl.a. se frem mod en ændret Årsregnskabslov og en ny Bogføringslov, der forventes at træde i kraft 1. juli 2022. Den nye bogføringslov kommer – i store træk – bl.a. til at betyde, at alle virksomheder (undtagen helt små personlige virksomheder), skal opbevare alt bilagsmateriale digitalt fra 1. januar 2023. Der er ikke krav om digitalisering af bogføringsmateriale fra tidligere regnskabsår, men den nye bogføringslov vil uden tvivl betyde et øget behov for digitalisering hos mange virksomheder.


Rigtig mange af vores kunder bruger KeyBalances elektronisk bilagsscanning, så man nemt og hurtigt digitaliserer fakturaer og bilag. Det frigiver tid og ressourcer samt minimerer risikoen for menneskelige fejl, men det løser også det nye krav om digitale kopier af alt bogføringsmateriale.


Med Paperflow som del af KeyBalance kan man nemt og enkelt scanne alle typer af bilag, uanset om det er billeder, pdf'er eller fysiske kvitteringer, fakturaer og lignende. Systemet aflæser automatisk og med meget stor omhyggelighed al relevant data fra bilaget og sender de ønskede oplysninger videre til KeyBalance. Man kan vælge at overføre oplysninger vedrørende kreditor, totalbeløb, valuta, fakturadato og meget andet.


Hvad er de største ændringer i den nye Bogføringslov?

  • Nyt krav om digital opbevaring af bilag – enten det originale eller en sikkerhedskopi

  • Højere bødeniveau (op til 1,5 mio. kroner), hvis man hverken kan fremvise det originale, digitale regnskabsmateriale eller den digitale sikkerhedskopi

  • Forenklede krav til beskrivelse af procedurer for registrering af transaktioner og opbevaring af regnskabsmateriale

  • Definition ’’regnskabsmateriale’’ udvides til at omfatte dokumentation for faktuelle oplysninger i ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport

  • Erhvervsstyrelsen får hjemmel til at gennemføre en risikobaseret bogføringskontrol af virksomheder, der ikke har indsendt deres første årsrapport og virksomheder, der har fravalgt revision.


bottom of page