system.webServer>
top of page

Nyt Bisnode-modul til KeyBalanceBisnode er en af de førende data- og analysevirksomheder i Europa. De tilbyder en lang række produkter indenfor områderne kredit- og risikovurdering, salg & marketing, compliance, datavalidering & berigelse og integration & API. De tror på, at fremtidens vækstvirksomheder er dem, der formår at udnytte viden og data om deres kunder til at optimere forretningsprocesser og strategiplanlægningen.


Bisnode / Navne & Numre® Erhverv er en daglig opdateret erhvervsdatabase, som indeholder informationer på samtlige CVR-registrerede virksomheder i Danmark. Med vores nye Bisnode modul bliver rigtig mange af disse oplysninger tilgængelig direkte i KeyBalance. Ved hjælp af modulet er det både muligt at holde alle de nuværende firmaoplysninger up to date samt fremsøge nye eller opdaterede kontakter.


Bisnode Søgning

Via et nyt menupunkt i KeyBalance kan man fremsøge virksomheder. Det kan både gøres direkte, f.eks. ved et salg (oprettelse af ordrer), eller gøres mere fremadrettet, når en sælger skal til at bearbejde et område. 


Der kan på nuværende tidspunkt søges på forskellige stamdata. Når man søger, vil KeyBalance give besked, såfremt virksomheden allerede er kendt som KundeEmne, Debitor eller Kreditor. Går man ind på det enkelte emne, kan man se stamdata, kreditoplysninger og eventuelt sammenligne med et nuværende kundeemne. Det er herfra, at man opretter nye virksomheder som KundeEmne, Debitor og/eller Kreditor i KeyBalance. 


Info omkring nuværende kundeemner

Med Bisnode modulet er det muligt at se oplysninger om kreditstatus og virksomhedens stamdata direkte på de forskellige kundeemner. Dermed er det meget mere tilgængeligt ved dialog om kredit m.v.


Opdatering af nuværende kundeemner

Med disse oplysninger tilgængelig er det naturligvis meget oplagt at holde nuværende kundestamdata helt up to date. Her oplever vi, at forskellige kunder har forskellige behov. Vi har opsætninger, hvor det giver mening altid at tilrette kreditmax. efter Bisnode status. Andre vil hellere styre kreditmax. manuelt. Styrer man kreditmax. manuelt gives der dog advarsler, hvis kreditmax. ikke stemmer overens med Bisnodes anbefalinger. 

Det samme gør sig gældende med virksomhedens adresse. I nogle tilfælde skal den altid følge Bisnode. I andre brancher, f.eks. detailhandlen, kan CVR-adressen ofte være hjemme i privaten og ikke der, hvor butikken skal modtage varer og så giver det mere mening at styre adresserne manuelt – i hvert fald på de nuværende ordre.


Med Bisnode modulet får man det hurtige overblik over kunderne. kan give advarsler eller ligefrem automatisk spærre en virksomhed, hvis de pludselig falder drastisk i kreditvurdering eller går konkurs.


Andre muligheder

Vi ser mange mulige tiltag i den enkelte virksomhed, når først man har adgang til disse opdaterede data. Man kunne f.eks. forestille sig, at der blev fremsendt en mail, når udvalgte kunder ændrer status eller lignende oplysninger. Det kunne også være advarsler ved alle ændringer for kunder med en aktiv saldo, aktive ordrer eller kunder, som falder drastisk i kreditvurdering eller ligefrem opfører. Det er kun fantasien, der sætter grænser.

bottom of page