top of page

Brugervenlig tidsregistrering med KeyBalance

Ny lovgivning pr. 1. juli 2024

En ny lov om tidsregistrering træder i kraft den 1. juli 2024 og er lovpligtig for alle danske arbejdsgivere.

KeyBalance lancerer derfor en enkel løsning, der gør det nemt for alle at registrere arbejdstid.


Denne lovgivning er til for at beskytte medarbejderne og kræver, at alle arbejdsgivere dokumenterer, at de overholder de allerede eksisterende arbejdstidsregler. Disse regler er som følger:


 • Medarbejdere skal have 11 sammenhængende hviletimer inden for 24 timer.

 • Medarbejdere må ikke arbejde mere end gennemsnitligt 48 timer om ugen over en periode på 4 kalendermåneder.

 • Medarbejdere har krav på en ugentlig fridag.


KeyBalance Tidsapp

Keybalance lancerer en ny standardløsning til nem tidsregistrering.


Funktioner i den nye tidsregistrering:

 • Registrering af tid pr. dag

 • Registrering af tid pr. periode (f.eks. en måned)

 • Opsætning af hviletid

 • Automatisk advisering ved overskridelse af 48-timersreglen (45+ timer pr. uge)

 • E-mailadvisering ved overskridelse af 11-timersreglen (11+ timer pr. dag)

 • Udskrift til dokumentation af 48-timersreglen

 • Udskrift til dokumentation af 11-timersreglen

 • Medarbejdere har adgang til egne tidsregistreringer

 • Arbejdstid kan fælges pr. dag/uge/måned


Eksisterende KeyBalance brugere

Hvis I allerede bruger KeyBalance, kan I tilkøbe appen for kun 25 kr. pr. medarbejder om måneden. Uanset antallet af medarbejdere får I adgang til ovenstående funktioner.


Appen leveres med en guide, så I nemt kan komme i gang.


Krav til dokumentation om arbejdstid

Som følge af en EU-dom fra 2019 er det påkrævet, at alle EU-medlemslande pålægger arbejdsgivere at anvende et pålideligt tidsregistreringssystem. Dette system skal opfylde følgende kriterier:

 • Det skal være objektivt, pålideligt og tilgængeligt.

 • Det skal kunne måle både daglig og ugentlig arbejdstid.

 • Medarbejderne skal have adgang til oplysningerne i systemet.

 • Oplysningerne i systemet skal gemmes i 5 år.
Kommentarer


bottom of page